COMPROMIS

5 sep

COMPROMIS

Om uit een verschil van mening te komen is het altijd mogelijk een compromis aan te gaan.

Letterlijk kunt je dat mooie woord vertalen in : “een beetje water bij de wijn doen” of “inschikken” het is vaak een tussenoplossing.

In de politiek noemen ze het zelfs het “Poldermodel”.

Een compromis bevordert de voortgang van wat je voor ogen staat. Het is een stuk gereedschap om verder te gaan. Geen gezeur dit is het!

De voldoening bij wel of niet bij een voorstel in de alledaagse samenleving tussen mensen is het grootst als men door een compromis verder kunt.

Een overwinning onder vlaggen, allebei een beetje gelijk.

Ook dit verdient weer respect.

Toch is er bij sommige misverstanden , regels en ideeën geen compromis mogelijk. Wanneer een compromis mensen beschadigt, of achterstelt of zelfs discrimineert, ja dan komt de gelijkheid in het geding en is er geen oplossing.

Van geen mens mag verwacht worden dat die teveel toegeeft en daarmee zijn principes verloochent. Dat gaat te ver. Maar nogmaals een goed compromis tot tevredenheid van twee partijen is altijd beter dan een onoplosbaar voortschrijdend conflict.

Met jullie, lezers, spreek ik af dat ik ook andere en

leuke verhalen zal schrijven, dat is mijn compromis.

Sept.2019 Bert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *