VETERANEN

14 sep

VETERANEN

In dit jaar wordt weer veel herdacht. Het is 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd door de geallieerden. Zoals bij eerdere herdenkingen: daar zijn ze weer..de veteranen. Britten, Canadezen, Polen, Amerikanen, Fransen, allemaal oude mannen in uniform die ook nu nog enthousiast worden ontvangen, onze bevrijders.

In hun land en daar buiten worden ze met respect behandeld.

Zij zijn de overlevenden van een leger dat hoop gaf aan al die mensen in bezet gebied. In 1944/1945 waren er beslissende veldslagen en werd Duitsland uiteindelijk verslagen.

Dat allemaal met ongelofelijke verliezen. Europa lag compleet in puin. Ieder land moest zich weer oprichten. De Europese Unie was geboren net als de NAVO. Europa sloot zich aaneen.

De hoop en gedachte dat er nooit meer oorlog zou zijn is al lang geleden

te niet gedaan. Terwijl Europa deels bespaard werd met een echte oorlog waren er diverse gevechten in een aantal landen.

Maar ook in de rest van de wereld ontstonden evenzeer weer conflicten die uitmondden in oorlogen.

Middels de Verenigde Naties werden vredesmissies naar de in oorlog en conflict verkerende landen gezonden. Ook Nederland nam daaraan deel.

De missies waren zwaar en vergden van de militairen het uiterste.

Om een inzicht te geven Nederland heeft ongeveer 109600 veteranen.

Iets meer dan de helft van hen heeft deelgenomen in de jaren 1979 tot nu aan één of meerdere missies in internationaal verband.

Bron: Veteranen instituut.

Bij een aantal is het PTSS trauma syndroom vastgesteld.

(post traumatisch stress stoornis)

Daarvoor moeten zij zorg krijgen om die opgelopen schade te herstellen.

In de pers (14 september 2019) wordt geschreven dat tientallen veteranen op straat slapen of naar de dakloze opvang gaan.

Het is de opgave van de staat der Nederlanden om aan dit probleem een oplossing te geven. Uit respect is dat een verplichting.

De politiek zendt deze mensen wel uit maar de zorg bij hun terugkeer in de maatschappij staat wel op een heel laag pitje

Dat kan toch niet?

Bert

sep/2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *